skolföreställning: Flickan utan ansikte- Lund

Teater Sagohuset Hyllegränd 16, Lund

Skapande skola-projekt för skolor inom Lunds Kommun. Bokas via: https://www.studyalong.se/?option=com_pa_coursemanager&task=coursefinder.showProgramme&Itemid=71&sid=154  

skolföreställning: Flickan utan ansikte- Lund

Teater Sagohuset Hyllegränd 16, Lund

Skapande skola-projekt för skolor inom Lunds Kommun. Bokas via: https://www.studyalong.se/?option=com_pa_coursemanager&task=coursefinder.showProgramme&Itemid=71&sid=154