samarbeten

De samarbeten vi har berikar vår kärnverksamhet och utvecklar oss som verksamhet.
Just nu har vi följande samarbeten:

Tillsammans med Cedervalls forskningsgrupp, Biokemi och strukturbiologi, Lunds universitet har vi har vi rest från norr till söder med föreställningen Den rätta vägen. Föreställningen fungerar som en ögonöppnare och aha-upplevelse, som gör högstadie- och gymnasieelever nyfikna på att lära sig mer om hållbarhet. Detta öppnar upp för forskarnas workshop om nanoplast som hålls direkt efter föreställningen. Projektet finansieras av FORMAS

I anslutning till föreställningen Insektsorkestern samarbetade vi med SLU i Alnarp som tog fram ett pedagogiskt efterarbete baserat på forskares kunskaper om insekter;  konstnärligt paketerat med illustrationer från oss. 

Tack vare ett samarbete med Innocarnival, Skåne har vi i anslutning till Insektsorkestern jobbat med barns kreativitet och idéutveckling.

Med hjälp av Lunds universitets innovationsverksamhet, LUI samarbetar vi med professor i kognitionsvetenskap Agneta Gulz och hennes forskningsgrupp. Vårt mål med samarbetet är att undersöka hur teater kognitivt sätt kan bidra till barn och ungas lärprocesser i skolan, och vi har utvecklat ett samarbetsprojekt kring temat data literacy, projektet Fake News

Vi samarbetar med Sensus i ett projekt som ämnar att med hjälp av musik och teater ta fram en språkutvecklande och kreativ app, som kan användas i förskolan. Andra samarbetspartners i projektet är Edurama, Rädda Barnen, Musik i Syd, Malmö stad (pedagogiskt utvecklingsteam Öster). Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

KONTAKT

Hyllegränd 16
223 59 Lund

046-12 21 41

teater@sagohuset.nu

Med stöd av