FAKE NEWS

Fake News är ett samarbetsprojekt mellan Teater Sagohuset och Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet.

Med teaterns förmåga att väcka känslor och engagemang vill vi och forskarna nå ut med kunskap om faktaresistens, källkritik och konspirationsteorier till barn och unga. Vi har sedan 2021 arbetat med att öka det som kallas data literacy. Data literacy är en väldigt viktig förmåga i vår samtid, eftersom vem som helst kan sprida vilken information som helst. Data literacy innebär att kunna hantera information på ett sätt som minskar risken för att bli vilseledd och lurad. Specifikt vill vi ge verktyg till er som jobbar nära barn och unga med dessa frågor, så att ni i er tur kan stötta de unga i att utveckla och bygga denna förmåga. 

Teater Sagohuset bidrar med nyskapande scenkonst och pedagogiska metoder, som tillsammans med Agneta Gulz kunskap inom området har mynnat ut i ett konkret material som ni i skolan kan använda för att arbeta med dessa frågor. På denna sida hittar du 5 olika filmer, som är inledning till 5 olika avsnitt som behandlar och besvarar frågor kring:

  1. Vad är forskning? Vad är källkritik och vad är käll-tillit?
  2. Vad händer om vi förlorar tilliten till samhället?
  3. Hur ska vi kunna kommunicera med varandra, trots att vi tycker olika?
  4. Vad är skillnaden på fakta och på åsikter?
  5. Hur kan man trolla med statistik och hur undviker man att bli lurad? 

I lärarhandledningen kan du läsa och lära dig fakta för att kunna hålla en lektion som berör dessa olika teman.
I lärarhandledningen finns också förslag på övningar som ni kan göra i klassrummet. Till materialet finns även en power-point, som går att ladda ner. Den hittar du bredvid lärarhandledningen. Powerpointen är en kortare version av lärarhandledningen som du kan projicera och använda direkt i undervisningen. Vi tänker att man minst arbetar med varje avsnitt under två lektioner.

Lärare ikon
Affisch ikon
KONTAKT

Hyllegränd 16
223 59 Lund

046-12 21 41

teater@sagohuset.nu

Med stöd av