Teater Tillsammans- mer scenkonst i särskolan

Teater Tillsammans-projektet genomförs i samarbete med särskolor i cirka 30 kommuner i Skåne och övriga landet. Projektet genomförs praktiskt i
fyra steg: Information, Inspiration, Interaktion och Integration.

1: I det första steget, Information, får barnen förberedande information
om vad som ska göras och vad som kommer att hända, om teater, Teater
Sagohuset, pjäsen, mm. Klassen samtalar om tidigare upplevelser av
teater, vad de sett, tyckt och tänkt.
2: I det andra steget, Inspiration, får eleverna se och uppleva en målgruppsanpassad föreställning från teaterns ordinarie repertoar.
3: Därefter, i det tredje steget, Interaktion, delas barnen in i mindre grupper för att ha workshops tillsammans med pedagoger och personal på skolan. Workshopen leds av Teater Sagohusets  pedagogiska ledare och ett konstnärligt team. Workshopen utgår ifrån föreställningen som bearbetas genom
dramaövningar, improvisationer, dans och sång. För många av barnen är det deras första möte med ett konstnärligt uttryck. Barnen får då möjlighet att agera i ett nytt sammanhang, som väcker glädje, lust och stolthet. I dans- och dramaövningar får de med hjälp av sin fantasi,
kraft att frigöra oprövade förmågor, nya rörelser och uttryck.
4: I det fjärde steget, Integration, är fokus att skapa fortsatt samverkan med en ny bestående relation mellan scenkonst och särskola, dvs. Teater Sagohuset, eleverna och skolans personal, så att steget blir mindre att framöver ta del av scenkonst och att själv få skapa.

 

Eleverna var väldigt nöjda och positivt inställda över dagen. De gav alla flera
tummar upp när vi utvärderade dagen efteråt. Vi har pratat om innehållet
efteråt, tittat på bilder/video från teatern och workshopen.

Både föreställningen och workshoppen var fantastiska, eftersom de var på
lagom nivå för våra elever i grundsärskolan. Nöjda och glada elever hade vi
idag, då dina kollegor var himla duktiga. Musiken är vägen in till våra elever.
Ni är välkomna igen.

Föreställningen var riktad och anpassad för grundsärskolans elever, vilket
var viktigt. Publikum var litet, vilket var en stor fördel för våra elever.
Artisterna var himla duktiga till att anpassa sig till elevernas förutsättningar,
och har förmått att få alla våra elever att delta i workshoppen. Det var succé.

Teater Tillsammans genomförs med stöd av stiftelser och fonder samt
Kulturrådet och Region Skåne.

KONTAKT

Hyllegränd 16
223 59 Lund

046-12 21 41

teater@sagohuset.nu

Med stöd av