Teater Tillsammans- mer scenkonst inom ANpassad grundskola

Teater tillsammans 2023

Teater tillsammans genomfördes i samarbete med anpassade grundskolor i Skåne och Halland. Målgruppen för projektet har varit barn på låg och mellanstadiet. Eleverna fick se och uppleva Teater Sagohusets Den stora ordfabriken och medverkade därefter i workshops tillsammans med Teater Sagohusets personal i musik och rörelse. Eleverna har fått möjligheten att agera i ett nytt sammanhang och responsen från dem har varit mycket positiv. Genomförandet har varit uppsökande på anpassad skola då vi har märkt att många elever i målgruppen har svårt för att ta sig till aktiviteter. Under året har vi därför tillgänglighetsanpassat föreställningens scenografin, utan att tumma på den konstnärliga kvalitén. Ett stort arbete har även lagts vid förberedelser innan besöket för att skapa trygghet och igenkänning för barnen. Under året har projektet nått 681 barn och unga uppsökande på 27 anpassade grundskolor runt om i Skåne och Halland. Därutöver har projektet nått en sekundär målgrupp bestående av 371 assistenter och lärare.

Teater tillsammans 2024

Under våren 2024 har vi spelat föreställningarna MAX- pjäsen om bollen, bilen och lampan (anpassad förskola) och Kriget om kroppen (anpassat låg och mellanstadie) med tillhörande workshop för anpassade skolor i Skåne. 

Under hösten 2024 erbjuder vi sagoföreställningen Det var en gång… (låg och mellanstadie) med tillhörande workshop. Vi kommer ut till din skola under en dag!

Det var en gång… får vi kliva in i Sagobokens fantastiska värld och möta spännande och roliga karaktärer ur vår rika sagoskatt. Troll, talande fåglar, magiska föremål och ruskiga drakar fårliv när vår ensemble gestaltar folksagorna och väcker nyfikenhet och inspirerar till både eget berättande och lek.

Workshopen är kopplad till sagotemat i föreställningen och innehåller musik och rörelse. 
Är du intresserad av att veta mer? Maila lisa@sagohuset.nu

Den Stora ordfabriken, Teater Tillsammans 2023

Workshop i rörelse och musik, Teater tillsammans 2023

Workshop i rörelse och musik, Teater tillsammans 2023

Citat från utvärderingen:

” Den höga proffsigheten hos skådespelarna. Bra med kombination av teater och musik då det passar alla våra elever. Fint bemötande hos skådespelarna med stor respekt för våra elevers olikheter. De fick vara sig själva utan press på att prestera. Det var prestigelöst men viktigt! Eleverna har i efterhand efterfrågat att göra vissa av de dramaövningar som vi gjorde under workshopen vilket visar att de uppskattade den.”

”Tydligt kroppsspråk. Många fina och starka sinnesintryck… Inkännande skådespelare som var öppna för varje individ”

 

KONTAKT

Hyllegränd 16
223 59 Lund

046-12 21 41

teater@sagohuset.nu

Med stöd av