Teater Tillsammans- mer scenkonst inom ANpassad grundskola

Teater tillsammans 2023

Teater tillsammans genomfördes i samarbete med anpassade grundskolor i Skåne och Halland. Målgruppen för projektet har varit barn på låg och mellanstadiet. Eleverna fick se och uppleva Teater Sagohusets Den stora ordfabriken och medverkade därefter i workshops tillsammans med Teater Sagohusets personal i musik och rörelse. Eleverna har fått möjligheten att agera i ett nytt sammanhang och responsen från dem har varit mycket positiv. Genomförandet har varit uppsökande på anpassad skola då vi har märkt att många elever i målgruppen har svårt för att ta sig till aktiviteter. Under året har vi därför tillgänglighetsanpassat föreställningens scenografin, utan att tumma på den konstnärliga kvalitén. Ett stort arbete har även lagts vid förberedelser innan besöket för att skapa trygghet och igenkänning för barnen. Under året har projektet nått 681 barn och unga uppsökande på 27 anpassade grundskolor runt om i Skåne och Halland. Därutöver har projektet nått en sekundär målgrupp bestående av 371 assistenter och lärare.

Teater tillsammans 2024

Under 2024 kommer vi att erbjuda föreställningarna MAX- pjäsen om bollen, bilen och lampan (anpassad förskola), Den stora ordfabriken (anpassad låg och mellanstadie) Det var en gång… (anpassad låg och mellanstadie) och Kriget om kroppen (anpassat högstadie)
Mer information kommer snart!

Den Stora ordfabriken, Teater Tillsammans 2023

Workshop i rörelse och musik, Teater tillsammans 2023

Workshop i rörelse och musik, Teater tillsammans 2023

Citat från utvärderingen:

” Den höga proffsigheten hos skådespelarna. Bra med kombination av teater och musik då det passar alla våra elever. Fint bemötande hos skådespelarna med stor respekt för våra elevers olikheter. De fick vara sig själva utan press på att prestera. Det var prestigelöst men viktigt! Eleverna har i efterhand efterfrågat att göra vissa av de dramaövningar som vi gjorde under workshopen vilket visar att de uppskattade den.”

”Tydligt kroppsspråk. Många fina och starka sinnesintryck… Inkännande skådespelare som var öppna för varje individ”

 

KONTAKT

Hyllegränd 16
223 59 Lund

046-12 21 41

teater@sagohuset.nu

Med stöd av