Skapande skola

I anslutning till våra föreställningar kommer vi gärna ut i era klasser och genomför skapande skola-projekt. Om ni har en idé på ett projekt som er klass vill genomföra skräddarsyr vi ett upplägg som möter era önskningar. Ta gärna kontakt med oss för att utveckla era idéer. Med drama-övningar och skådespelartekniker får ni utforska och fördjupa ert skapande. Med skapande skola kan ni både lära er mer om teaterns värld och om kreativitet. 

Skriv till teater@sagohuset.nu om ni vill veta mer om skapande skola.

KONTAKT

Besöksadress:
Gylleholmsgatan 16
223 59 Lund

Postadress:
Revingegatan 8
223 57 Lund

046-12 21 41

teater@sagohuset.nu

Med stöd av