PEDAGOGIK

EFTER FÖRESTÄLLNINGEN

När ni har varit hos oss och sett en föreställning kan ni fördjupa er upplevelse genom att jobba vidare i ert klassrum. I våra pedagogiska handledningar få ni tips på reflekterande samtal ni kan ha och på övningar som ni kan göra tillsammans med eleverna.

Läs mer här

SKAPANDE SKOLA

I anslutning till våra föreställningar kommer vi gärna ut i era klasser och genomför skapande skola-projekt. Om ni har en idé på ett projekt som er klass vill genomföra skräddarsyr vi ett upplägg som möter era önskningar

Läs mer här

SKRATT I SKOLAN

Skratt i skolan är ett utforskande projekt där vi undersöker hur scenkonsten kan fungera som en resurs in i skolan värld. Vi utgår från det som eleverna ska lära sig enligt läroplanen och har utifrån det satt ihop roliga klassrumsföreställningar med syftet att med scenkonst tillgängliggöra kunskapsmålen.

Läs mer här

TEATERKOLLO

Teater Sagohuset anordnar teaterkollo för barn och unga med funktionsvariationer 4 veckor om året. I slutet av veckan är det föreställning med färdig kostym och scenografi som ses av familj och vänner.
Alla som vill kan vara med och alla övningar utgår från var och ens egna möjligheter!

Läs mer här

UTBILDNING FÖR PERSONAL

Vi vill gärna sprida våra metoder och dela med oss av det vi kan till pedagoger i förskola, skola och annan verksamhet. Vi har tagit fram en fortbildning för förskolepersonal. 

Läs mer här 

SAMARBETEN

Teater Sagohuset samarbetar ofta med olika organisationer för att berika verksamheten. Ett par exempel av våra aktuella samarbeten just nu är föreställningen Insektsorkestern som görs tillsammans med SLU Alnarp och Den Rätta Vägen tillsammans med Lunds Universitet.

Läs mer här

KONTAKT

Besöksadress:
Gylleholmsgatan 16
223 59 Lund

Postadress:
Revingegatan 8
223 57 Lund

046-12 21 41

teater@sagohuset.nu

Med stöd av