Skratt i skolan

Skratt i skolan är ett utforskande projekt där vi undersöker hur scenkonsten kan fungera som en resurs in i skolan värld. Vi utgår från det som eleverna ska lära sig enligt läroplanen och har utifrån det satt ihop roliga klassrumsföreställningar med syftet att med scenkonst tillgängliggöra kunskapsmålen. Vi använder scenkonstens verktyg som emotioner, överraskningsmoment och berättartekniker i våra lektioner. 

Vill du att vi kommer till din skola? Kontakta teater@sagohuset.nu för mer information 

KRIGET OM KROPPEN

Åk 4-6 

När eleverna kommer in efter rasten har de fått besök. De möts av skådespelarna Ola och Torbjörn från Teater Sagohuset som spelar piano och sjunger för dem. De förklarar att de ”råkat bli intresserade av immunförsvaret”, läst på en hel del, och nu brinner av iver för att berätta det de tagit reda på.
Vi får träffa den vita blodkroppen när den kämpar mot kroppens alla inkräktare. Den glada bakterien som bara letar efter en trygg plats att se sina barn växa upp på. Det smarta viruset som med snabbhet klär ut sig för att lura den vita blodkroppen att släppa förbi honom. Och inte minst den genomelaka parasiten.
Därtill får vi följa med till ett laboratorium och se hur det gick till när penicillinet uppfanns. Vad händer i kroppen när en bakterie kommer på besök? Hur fungerar egentligen ett virus? Och varför vill Ola såga av Torbjörns ben?
Lektionen knyter an till läroplanens centrala innehåll i årskurs 4-6 i ämnet biologi. 

Ladda ner turnéinformation här 

FRÅN GUSTAV VASA TILL AMERIKAT

åk 5-6 

En helt vanlig skoldag knackar det på dörren och in kommer två representanter från Överskolverket. Klassen får veta att de blivit utvalda till ett diagnostiskt stickprov för att se hur den svenska skolan sköter sin historieundervisning. De båda tjänstemännen har dock tröttnat på att åka land och rike runt för att genomföra testen och har nu kommit på en ny, mer kreativ idé!
Sen brakar det loss!
Eleverna får träffa en ung Gustav Vasa på flykt undan de danska knektarna i ett vintrigt Dalarna och höra honom förklara vad som egentligen hände vid Stockholms blodbad. Tjänstemännen visar upp hela Drottning Kristinas liv som dockteater och spelar upp en scen om hur det såg ut timmarna före Gustav III blev skjuten på maskeradbalen.
Allmogens villkor och utveckling fram till emigrationen till ”Amerikat” får också sin grundliga genomgång. Allt varvat med frågorna från det diagnostiska testet till klassen.
Lektionen knyter an till läroplanens centrala innehåll i årskurs 4-6 i ämnet historia.

 

KONTAKT

Hyllegränd 16
223 59 Lund

046-12 21 41

teater@sagohuset.nu

Med stöd av